News Categories
Search News
Contact Online
Mr Thanh - 84.988 885 228
 Mr Thanh - 84.988 885 228 <br />
Chậm, thiếu, lệch lạc thông tin nội bộ 6/8/2010 11:20:58 AMBài chia sẽ kinh nghiệm của Ông Đỗ Thanh Năm đăng trên Báo Doanh Nhân Sài Gòn.

   
gtv52Đi đôi với sự phát triển của doanh nghiệp, mạng lưới thông tin liên lạc trở nên phức tạp hơn, và đưa đến tình trạng: thông tin đi từ trên xuống bị mất mát, bóp méo. Các chính sách do quản lý cấp cao nhất đưa ra không đảm bảo về thông tin liên lạc, nhiều chỉ thị không được đọc, thiếu hệ thống phản hồi, thông tin đến chậm. Dòng thông tin theo chiều ngang thì không đi trực tiếp mà đi vòng, hạn chế tiến độ công việc, bị nhiễu.Thông tin đi từ dưới lên theo hệ thống phân cấp của tổ chức, thường bị cản trở bởi cấp quản lý trung gian. Nhiều thông tin rất giá trị nhưng không đến được lãnh đạo.


Nguyên nhân thường bắt đầu từ việc doanh nghiệp chưa xem trọng công tác truyền thông nội bộ; qui trình làm việc chưa kết nối về thông tin; trong bảng mô tả công việc, chưa nêu chính xác mối quan hệ trong công việc; nhân viên thiếu năng lực trong việc phát và nhận thông tin. Cấu trúc tổ chức được thiết kế kém, không thể hiện rõ mối quan hệ thật sự giữa các phòng ban, bộ phận.

Để giải quyết thực trạng trên :


  • Thứ nhất, cần phải thống nhất về quá trình truyền tin, thông tin từ người phát và người nghe phải đảm bảo 5W + H: What (cái gì, vấn đề gì), Why (yêu cầu, quyền lợi, động cơ thúc đẩy), When (khi nào, mức độ khẩn cấp và quan trọng), Who (đối tượng phát, đối tượng nhận, vị trí…), Where (xuất phát ở đâu, nói ở đâu), How (như thế nào) và sử dụng nhiều phương tiền truyền tin cùng một lúc.

 

  • Thứ hai, mô tả công việc của mỗi người phải cụ thể, phải làm nổi bật lên mối quan hệ trong công việc.

 

  • Thứ ba, doanh nghiệp nên xây dựng hệ thống thông tin liên lạc mở: các phòng, các ban liên quan cần nói chuyện với nhau, cần điều chỉnh lợi – hại, xem xét sự đối lập trong sự nhìn nhận các hoạt động cho phù hợp với phương châm đã định; hướng đến việc vừa giữ sự hoà hợp, vừa triển khai hoàn thành nhiệm vụ. Mọi thông tin phải được thông suốt, mọi ý kiến sáng tạo phải đến được tai lãnh đạo.

 

  • Thứ tư, cách tổ chức doanh nghiệp cần tạo điều kiện cho dòng chảy thông tin trong nội bộ doanh nghiệp, phải làm sao giảm bỏ bớt tầng lớp trung gian. Bên cạnh sơ đồ tổ chức chính thức, doanh nghiệp cần phải xây dựng một sơ đồ tổ chức phi chính thức. Nghĩa là ngoài mối quan hệ chính thức được ghi trong điều lệ, doanh nghiệp cần phải xây dựng mối quan hệ hàng ngày của những con người trong tổ chức đó.

 

  • Thứ năm, cần phải có hệ thống phân cấp và kiểm soát thông tin để đảm bảo tính hiện thực và tránh việc quá tải thông tin.

Th. sĩ Đỗ Thanh Năm

Giám đốc Công ty Tư vấn và Hỗ trợ chiến lược Win-Win
Các tin mới cập nhật
Các tin đã đăng
overview our factory
Currency
Ngoại tệ Bán ra
AUD 17111.95
CAD 18184.69
CHF 24510.59
DKK 3745.08
EUR 27613.98
GBP 31107.05
HKD 3005.98
INR 336.02
JPY 213.21
KRW 21.56
KWD 80042.64
MYR 5689.26
NOK 2910.09
RUB 390.48
SAR 6451.99
SEK 2694.76
SGD 17202.27
THB 735.61
USD 23370
Nguồn Vietcombank  
Visitors
  Online: 5
  Total visitors: 173604
  Total hits: 29600